Bäst mat kreditkort

Vilket som är bäst kreditkort gällande matinköp kan tyckas enkel att svara på. Det är det kreditkort som ges ut av den matvarubutik där du handlar mest. Men om du handlar på flera olika kedjor? Eller om din butik inte har något kredit eller bonus kort. Det finns några kreditkort på marknaden som fungerar utmärkt som matkort fast de inte ges ut av en matvarukedja.

Självklart finns det olika fördelar med de olika korten, kreditkort som ges ut av matvarubutiker premierar den egna butikskedjan och bonusen blir som högst i den egna butiken. För att utnämna bäst mat kreditkort så måste vi titta på bonus och återbäring samt andra fördelar som är knutna till att handla mat, personliga referenser eller andra shopping fördelar kan inte räknas in.

Matkreditkort

ICA – Med kreditkort från ICA ges 1% i bonus på alla inköp som sker på ICA. Om sparkonto, lån eller försäkringar finns hos ICA ger de dubbel bonus i ett år. Utöver bonus ingår det även reseförsäkring och en trygghetsförsäkring som gäller vid inköp av hemelektronik och hushållsmaskiner. Alla som har detta kort får löpande rabatter och erbjudanden från ICA.

Fördelen med ICA är även att konsumenten kan ha hela sin ekonomi på ett och samma ställe. Detta eftersom ICA erbjuder kompletta banktjänster genom ICA-banken.

COOP – Även kreditkortet från COOP ger bonus när inköp sker inom deras egen kedja (eller hos samarbetspartners). Bonusen är då 2%. Kreditkortet ger även 0,5% i bonus (gäller MedMera Mer) när kortet används i andra butiker. Bonusen är poäng som sedan växlas in mot produkter eller rabattkuponger. I likhet med ICA´s kort ges även tidsbegränsade rabatter och erbjudanden. Här ingår även reseförsäkring.

Hemköp – Hemköp har beslutat att lägga ner sitt kreditkort i slutet av 2016. Av den anledningen rekommenderas inte att detta kort beställs.

Det finns ett flertal andra kreditkort som fungerar utmärkt som matkort fast de inte ges ut av någon matvarukedja, Re:member Moore, Circle K (fd Statoil), Preem Mastercard och Shell Mastercard är alla  bra exempel på kreditkort med bonus, som gäller oberoende vart du handlar. Bonusen på dessa kort ligger oftast på 1%  och du kan få ut bonusen i kontanter eller i ett avdrag på fakturan.

Även om bonus och andra förmåner skiljer sig så blir bäst kreditkort det som genererar mest bonus. Generellt betyder det att kreditkort ska väljas utifrån inköpsställe.

Bäst mat kreditkort

Varför välja matkreditkort?

Få kontroll på matkostnaderna

Genom att handla med kreditkortet samlas alla kostnader på en och samma faktura. Därmed går det lätt att få överblick på hur stor summa som läggs på mat varje månad.

Missa aldrig någon bonus

När matinköpen sker med kreditkortet fås automatiskt bonus på samtliga inköp. Du behöver inte komma ihåg att dra medlemskort eller ange personnummer i kassan utan bonusen registreras direkt. I och med att matkostnaden är en av de större utgiftsposterna hos många familjer finns det mycket att spara på att få bonus på inköpen och utöver det rabatter och erbjudanden.

Få försäkringar och rabatter

I alla kreditkort ingår en reseförsäkring. Utöver det ingår ibland andra försäkringar (Ex Trygghetsförsäkring på ICA´s kort).

De som har kreditkort från en matvarubutik får också rabatter och erbjudanden på produkter och tjänster hos företaget och dess samarbetspartners. Både ICA och Coop brukar exempelvis ha ett stort antal sommarerbjudanden på hotell och upplevelser inför somrarna samt både smakprover och rabatter löpande under året.

Att ha kreditkort ger alltså en rad fördelar. Vilket som sedan är bäst kreditkort för just dig avgörs av var du främst handlar.