Bäst kreditkort – Bonus

Ett stort antal kreditkort har en bonusfunktion som gör att man får återbäring på allt som köps med kortet. Däremot varierar det kraftigt hur stor denna bonus är och hur den betalas ut.

Vilket kort är bäst kreditkort när det kommer till bonus? Det beror lite på vad man prioriterar. Men den högsta bonus som går att få allmänt är 1% och det går att få på flera olika kreditkort. Det finns alltså kreditkort som ger högre bonus än 1% men då gäller det enbart på vissa utvalda butiker (Ex har både Coop MedMera och OKQ8 hela 2% bonus, men det gäller endast hos de egna butikerna). Här har vi enbart fokuserat på bäst kreditkort utifrån bonus på samtliga inköp.

Samla poäng

Alla kort som har bonusfunktion fungerar i grunden på samma sätt. När kortet används för inköp samlas poäng automatiskt. På kommande faktura och inloggad på kreditkortets hemsida brukar man kunna se hur många poäng som samlats ihop.

Bonus poängen blir pengar

När man uppnått en viss nivå med poäng kan dessa omvandlas till pengar som betalas ut i en värdecheck eller som avdrag på kommande faktura.

Re:member More – Ger 1% på alla inköp oavsett var kortet används. Det gäller även på alla bensinstationer, dvs även för drivmedel. Tankar man på bemannad Preem station så blir det ytterligare 15 öre per liter i rabatt. När minst 5.000 poäng har samlats in kan dessa växlas in mot pengar som sätts in på kortkontot.

Shell MasterCard – Ger 1% i bonus på alla inköp förutom inköp på konkurrerande bensinstationer. Vid köp på Shell ges 15öre rabatt på drivmedel. Bonusen betalas ut 4ggr per år och skulle den överstiga 500kr blir den automatiskt insatt på kreditkortet. I annat fall är det genom en värdecheck.

En fördel med Shell MasterCard är även att de erbjuder en hög inlåningsränta. Om man sätter in pengar på kortet ges en ränta på 2% (2016) vilket är dubbelt så hög som den högsta sparräntan som går att hitta på banker. Därmed blir detta bäst kreditkort gällande bonus om man även räknar med ev. inlåningsränta.

Preem Mastercard – Även här ges 1% i bonus på inköp som sker (ej konkurrerande bensinstationer). De ger även rabatt på drivmedel hos Preem. Här finns däremot ingen insättningsränta så som det gör på Shell MasterCard. Även här betalas bonusen ut fyra gånger per år förutsatt att summan är minst 50kr per gång. Denna check kan användas på Preemstationer. Alternativt väljer man att summan ska sättas in på ens konto.

Circle K – Numera Circle K, men de kommer nog att kallas Statoil av gammal vana ganska länge. Precis som hos de konkurrerande drivmedelsföretagen så får man bonus överallt, utom hos konkurrenterna. De hamnar just utanför topp-3 eftersom de ”bara” 0,5% i bonus, dock är det inte så svårt alls att nå 1%, det krävs bara att man tankar 1,000 liter bensin eller diesel under ett år för att nå den högre nivån. Vid 100kr sker utbetalning sker via värdecheck, som kan användas eller lösas in till kontanter på Cickle K stationer.

Alla kreditkort som nämns ovan passar även utmärkt som matkort eftersom de ger bonus på alla inköpsställen, med undantag av bensinkorten som inte ger någon återbäring hos konkurrerande bensinkedjor.

Kreditkort med bonus

Gratis kort – med bonus

Ovan är några av de kort som är bäst kreditkort gällande bonus som omvandlas till pengar. Tidigare fanns det betydligt fler kort med så hög återbäring men efter ett beslut från EU år 2015 som reglerar kreditkorten har färre kortutgivare valt att ge så hög bonus.

Den som använder sitt kreditkort frekvent kommer att få en hel del bonus insamlad under ett år. Undviker man sedan räntekostnader och uttagsavgifter går det att få bonus och återbäring utan att betala en krona för det. Kreditkorten från Shell, Circle K och Preem är gratis och ger denna bonus. Re;member More kostar visserligen 295kr men då ingår även 11 försäkringar.